skip to Main Content
gwarancje_s4

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Image of two young businessmen using touchpad at meeting

 Poręczenia kredytów i pożyczek

  • poręczamy do wysokości 500 000 zł
  • do % kapitału kredytu lub pożyczki
  • na okres 60 miesięcy

Poręczenia wadialne

  • udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium.
  • Do wysokości 500 000 zł
  • Na okres 60 miesięcy
The financial analysis of growth of exchange sales on the basis of diagrammes and schedules
Image of eyeglasses, pen, two touchpads and financial documents at workplace with businessmen handshaking on background

Gwarancje

  • uzyskanie gwarancji należytego wykonania i rękojmi,
  • minimalizację ryzyka wynikającego z niewykonania przedmiotu umowy,
  • spełnienie wymagań ustawy o zamówieniach publicznych,
  • wzmocnienie wiarygodności w oczach inwestorów.

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ:

Pożyczki
Leasing
Dokumenty
dol4

Polityka Prywatności

Copyright FPP Grant, Grupa Kapitałowa PFI Global

Back To Top